Vitberg i AWF w Krakowie rozpoczynają badania nad wibroterapią

Więcej w temacie Vitberg opinie na youtube.com

W 2018 roku na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zaczęła działać pierwsza Pracownia Wibroterapii. Projekt zaistniał przy partycypacji firmy Vitberg z Nowego Sącza.

Zajęcia dydaktyczne i badania z aparatami firmy Vitberg

Pracownia Wibroterapii przeznaczona jest do przeprowadzania badań naukowych nad wpływem terapii wibracjami na organizm ludzki. Odbywać się w niej będą też zajęcia dla studentów AWF-u z dziedziny fizykoterapii, odnowy psychosomatycznej i kosmetologii. Zestawy RAM Vitberg+, w które wyposażona jest Pracownia Wibroterapii, posłużą także do powysiłkowej regeneracji zawodników. krakowskiej Pracowni Wibroterapii przyczyniła się do tego, że urządzenia Vitberg zaczęły testować AWF-y w Gdańsku i w Warszawie.

Do jakich badań przyczynią się urządzenia marki Vitberg?

W najbliższych latach rezultaty badań mogą pomóc w usprawnieniu treningów sportowców wyczynowych czy doskonaleniu terapii pacjentów. Niewątpliwie w Pracowni Wibroterapii będą przeprowadzane badania z zakresu fizjologii i biochemii. Obserwacji poddane zostanie oddziaływanie wibroterapii na mikrokrążenie i stany zapalne stawów. Rezultaty analiz będą konfrontowane z rezultatami uzyskiwanymi przez laboratoria z całego świata.

Lokalizacja:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]