Kursy – pierwsza pomoc

W Polsce co roku traci życie kilka tysięcy osób wyłącznie z tego powodu, że obserwatorzy wypadku nie umieją udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Odpowiedzią na tak smutne statystyki są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego zachowywania się w momencie zagrożenia życia.

Jak odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia przez Internet są na pewno o wiele wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Szkolenia bezpośrednie wykorzystują specjalistyczny sprzęt do prowadzenia wszelkiego rodzaju treningów z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Tematy omawiane w czasie szkolenia, są uzależnione od wspólnych uzgodnień organizatora z uczestnikami szkoleń. Z pewnością, powinny się w nim znaleźć takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wezwanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, opatrywać rany oraz jakie działania powziąć, w przypadku zasłabnięć czy porażenia prądem.