Sposób na problemy z nadzorem? Dobry projekt budowlany

Znajdź specjalistów, którzy sporządzą projekty budowlane Kraków

Ciężko znaleźć ważniejszą inwestycję niż wzniesienie domu. Warto jednak wiedzieć, iż nie będzie to łatwe zadanie, a szczególne trudności związane są z dopełnieniem wszystkich urzędowych spraw. Najpierw powinniśmy otrzymać pozwolenie na budowę – zostanie ono wydane, gdy przedstawimy projekt budowlany. Dokument powinien zostać opracowany przez architekta, zaś jego treść określają właściwe ustawy. Co zatem musi zawierać? Zachęcamy do lektury naszego tekstu.

Zawartość projektów budowlanych

Najistotniejszym elementem projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Dokument powinien być sporządzony na odpowiedniej mapie podpisanej przez geodetę oraz posiadać rozmieszczenie dotychczasowych i planowanych obiektów oraz sieci energetycznych i kanalizacyjnych. W planie zagospodarowania muszą być zawarte też dane o punkcie składowania śmieci, rozmieszczeniu roślin i płocie. Projekty budowlane muszą też zawierać projekty budowanych domów i nierzadko również informacje od firm dystrybuujących media. W szczególnych sytuacjach konieczne będzie także dodanie wyników testów geologicznych.

Projekty budowlane – po co są?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, projekty budowlane będą potrzebne byśmy mogli uzyskać pozwolenie na budowę. Nie zapominajmy, że każda budowa powinna przebiegać według planu określonego w owym dokumencie, a wszystkie niedopatrzenia będą powodem jej nieodebrania.

Lokalizacja:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]