Rozwój kompetencji pracowników

Jeżeli potrzebujesz więcej wiadomości dotyczących rozwoju pracowników, kliknij tutaj

Coraz więcej pracodawców dostrzega, że rozwój pracowników w znacznym stopniu ma wkład w sukces całego przedsiębiorstwa. Zmotywowani pracownicy posiadający szeroki wachlarz umiejętności miękkich to główny filar każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – wypróbowane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na ewaluację ich osobistych predyspozycji oraz kompetencji może pomóc właścicielowi przedsiębiorstwa w kompletowaniu kadry, która będzie przygotowana na wielorakie wyzwania. Za pomocą audytu Assessment Center/Development Center przeprowadzonego przez doświadczonego specjalistę można dostrzec, kto z zatrudnionych posiada kompetencje przywódcze i zostanie odpowiednim liderem teamu. Sesje AC/DC mogą być realizowane różnymi metodami – przykładowo w postaci sesji indywidualnych bądź grupowych. W czasie spotkań stosowane są wypróbowane techniki szkoleń, np. zadania grupowe, case study (analiza konkretnego przypadku), wywiady oraz symulacje. Przy ich użyciu można odkryć skryte możliwości kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można kontynuować działania z pracownikami w formie coachingu.

Harmonogram audytów AC/DC

Rzetelny audyt jest rozdzielona na kilka etapów. Rozpoczyna się od określenia kompetencji potrzebnych do pełnienia danej funkcji w przedsiębiorstwu. W następnej kolejności audytor przygotowuje narzędzia, które zostaną zastosowane w trakcie sesji. Kolejnym etapem jest powiadomienie o celach sesji, a także tego, co planuje się za jej sprawą wypracować. Równie ważne jest też miejsce, w którym zostaną prowadzone sesje z zespołem – powinno ono dawać komfort, który pomoże osiągnąć założenia audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa czy też indywidualna) jest prowadzona przez wykwalifikowanych coachów, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Sesja trwa nie więcej niż sześć godzin. Po jej zakończeniu Klient odbiera indywidualny, szczegółowy protokół, w którym znajduje się diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich mocne strony oraz przekazane są informacje, jak powinien być prowadzony dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]