Osuszanie domu – jak pomogą Ci specjaliści

Nawet jeśli budynek ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje zagrożenie, iż z biegiem czasu mury będzie przenikać wilgoć. Może się to zdarzyć również nagle z powodu podtopienia czy też w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a nieraz pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w efekcie uszkodzonej lub błędnie wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie ścian – najpierw identyfikacja przyczyn

Wilgotne ściany nie oznaczają od razu, iż dom nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim powinno się zacząć od wykrycia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, toalety i kuchnie wykwitająca na murach pleśń jest częściej efektem skraplania się pary wodnej lub przecieków z uszkodzonego dachu bądź tarasu. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i ściany budynków lub gdy doszło do zalania w następstwie powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już zadaniem dla profesjonalistów z zakresu hydroizolacji.

Sposoby osuszania murów

Eksperci, którzy mają rozległe kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoją pracę od diagnozy genezy zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Stanowi to podstawę do wyselekcjonowania adekwatnych sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki puchną i wykruszają się, a na ścianach wykwitają zacieki, zapewne spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wilgoci przez ściany. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda pnie się wysoko – niekiedy nawet na parę metrów. Zdarza się to nierzadko, szczególnie w starych budynkach, jakkolwiek można na to zaradzić przywracając izolację poziomą murów, która wstrzyma unoszenie się wody wzwyż. Kolejnym etapem, oczywiście po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz wykonanie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie murów wymaga nieraz przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem doświadczonego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej izolacji bitumicznej, papy termozgrzewalnej bądź mat bentonitowych, a następnie wykonanie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. Częstokroć niezbędne będzie także odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją innych elementów budynków, jak przepusty rur, przepusty kabli oraz ściany żelbetowe.