Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków, znajdziesz na tlumaczalnia.pl

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa też duży odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do podjęcia zatrudnienia lub studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są konieczne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Rosji, Białorusi, Kazachstanu czy Ukrainy. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]