Detektyw – pomoże nie tylko zdradzonym małżonkom

Usługi detektywów są coraz popularniejsze. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się przydatne również dla pracodawców – pozwalają np. zweryfikować czy zatrudniony korzystający z L-4 faktycznie jest niezdolny do pracy albo czy informacje zawarte przez niego w podaniu o pracę są prawdziwe. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć prywatny detektyw i w rozwiązaniu których zagadnień może być pomocny.

Prywatny detektyw – zawód tylko z licencją

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę prywatnego detektywa. By legalnie pracować w tym zawodzie, należy dysponować odpowiednią licencją, którą otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, że osoby podchodzące do egzaminu muszą również spełnić wcześniej określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, minimum średniego wykształcenia oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Warunkiem jest także niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywów?

Większość zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się między innymi jeśli mamy podejrzenie, iż nasz małżonek nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka właściwie się nim opiekuje. Detektyw pomoże nam też ustalić faktyczną wysokość zarobków byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.