Co trzeba wiedzieć o szkoleniu z ochrony danych osobowych?

Podstawowym prawnym dokumentem w Polsce, jaki dotyczył kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która weszła w życie w 1997. Także obecnie określa ona ów termin oraz omawia, jak powinniśmy z nich korzystać. W myśl ustawy dane osobowe to każde informacje, jakie umożliwiają rozpoznanie danego człowieka bez skomplikowanych działań. Do danych osobowych zakwalifikować możemy zatem miejsce zamieszkania, imiona i nazwisko czy numer PESEL, lecz też tak zwane dane wrażliwe – m. in. informacje o możliwych wyrokach, religii oraz chorobach. O ich ochronę należy zatroszczyć się tym bardziej, że dzięki internetowi ich zdobycie oraz przetwarzanie okazuje się banalnie łatwe.

Kurs z ochrony danych osobowych dla firm

Dane osobowe posiadają każdego typu przedsiębiorstwa. Jedne obracają tylko danymi ich współpracowników, pozostałe zaś uzyskują dojście również do danych kontrahentów. We wszystkich sytuacjach pracownicy, którzy mają do nich dostęp muszą przejść odpowiednie kursy z ochrony danych osobowych, dzięki którym nauczą się, jak zagwarantować im bezpieczeństwo. Jest to naprawdę istotne, gdyż po zauważeniu błędów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może zasądzić poważne kary – nie tylko finansowe, ale w niektórych przypadkach także więzienia.

Szkolenie z ochrony danych osobowych – przebieg

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszystkich specjalistów zarządzających takiego typu informacjami – będą to na przykład specjaliści z HR, do spraw rekrutacji bądź składnic akt. W jego koszty wliczone są również materiały pomocnicze, za pomocą których uczestnicy szybciej przysposobią wiadomości. Po ukończeniu szkolenia, podczas którego nauczą się, jak zagwarantować bezpieczeństwo informacji, kursanci dostają właściwe certyfikaty. Kursy z ochrony danych osobowych nie zajmują wiele czasu – zazwyczaj zamykane są tego samego dnia.