Budujesz dom? Nie zaniedbuj izolacji fundamentów

Ochrona fundamentów przed szkodliwym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć przenikająca mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity pleśni i grzybów z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na zdrowiu mieszkańców.

Komu zlecić wykonanie izolacji fundamentów?

Projektując budowę obiektu, warto zlecić opracowanie najlepszej metody hydroizolacji ekspertom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale też w przywracaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w konkretnym przypadku. Wszak użycie odpowiednich technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Ważna jest też gruntowna analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można zbadać czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się groźba podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po opadach fundamenty mogą długi czas stać w wodzie).

Sposoby hydroizolacji fundamentów

W zależności od typu fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią stosuje się różne strategie. Płytę fundamentową, na której na ogół stawia się budynki tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można izolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin użycie izolacji pionowej i poziomej, która zablokuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie izolacji fundamentów również warto powierzyć profesjonalistom, bowiem częstym błędem mniej wykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wskazówek wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów izolacyjnych) bądź wykorzystanie ich tanich zamienników, nie posiadających podobnych własności wodochronnych. Nieodpowiednie ukończenie prac czy użycie materiałów nieodpowiednich do stopnia obciążenia wilgocią może skutkować, że będzie ona nieefektywna.