Badania wysokościowe – dla bezpieczeństwa na wysokości

Zleć badania wysokościowe Bielsko Biała na http://www.testypsychologiczne.com.pl

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości powyżej trzech metrów nad gruntem bądź podłogą. Dotyczy to zatem robót przede wszystkim budowlanych, ale również pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych branż. Jak wyglądają tego rodzaju badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna odbywać się z uwzględnieniem właściwych zabezpieczeń, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają na celu wyeliminowanie z niej osób, dla których może być groźna. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, uskarżające się na kłopoty z równowagą czy wykazujące problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi więc pełna diagnostyka z zakresu okulistyki, neurologii oraz laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą). Badania przeprowadza się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy wykorzystaniu specjalnej aparatury. W czasie badań można również wykryć problemy do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokości, poddanie się im jest więc szczególnie ważne. Nie należy obawiać się, że konieczne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, bo istnieje możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – co ile
lat je przeprowadzać?

Badania wysokościowe trzeba wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Pamiętając, iż w trakcie wykonywania pracy stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, że taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego typu należy poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które mają więcej niż 50 lat, muszą natomiast poddawać się im co 12 miesięcy.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]