badania psychotechniczne Bielsko, badania psychologiczne Bielsko Biała, badania kierowców Bielsko

Badania psychologiczne kierowców – komu są potrzebne?

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim badaniom. Są one wymagane dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Widać zatem, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć jedynie wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek osoby badanej, gdyż badane umiejętności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zazwyczaj robi się co pięć lat, lecz gdy mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zobowiązani są przeprowadzać badania co rok.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]