ABC usług geologicznych

Wznoszenie domu to niełatwe wyzwanie. Trudności pojawiają się już podczas planowania budowy. Poza sprawami urzędowymi, powinniśmy także pamiętać o sprawdzeniu gruntu na terenie na którym planujemy wybudować obiekt. Naprawdę ważne okazują się między innymi zawartość wilgoci w gruncie, skład ziemi i jej spoistość. Jak dowiedzieć się, czy grunt pozwala na wzniesienie budynku, czy też niezbędne są dodatkowe działania? Musimy powierzyć to geologowi, który po wykonaniu właściwych ekspertyz określi bezpieczeństwo danej budowy. Jak jednak to wykona? Jak znaleźć fachowca, który zaproponuje usługi geologiczne dobrej klasy?

Rodzaje usług geologicznych

Pierwszym etapem podczas usług geologicznych jest zrobienie nawiertów. Umożliwia to wzięcie próbek gruntu i wód znajdujących się pod gruntem i ich późniejsze przebadanie w odpowiednich warunkach. Rezultaty tych ekspertyz dużo mówią o tym, czy ziemia pozwoli na wzniesienie budynku, czy też trzeba wykonać któreś działania. O tym, jak skonstruowana jest ziemia na terenie mówią też rezultaty sondowania dynamicznego i statycznego, czyli ekspertyz przeprowadzanych z użyciem specjalistycznego sprzętu. Takie rezultaty powinny znaleźć się w wykonanej następnie opinii.

Usługi geologiczne – kto wykona?

Powinniśmy jednak wiedzieć, iż tego typu ekspertyzy muszą być przeprowadzone jedynie przez specjalistę mającego właściwe uprawnienia. Aby je otrzymać i mieć prawo oferować usługi geologiczne, należy skończyć studia wyższe, a to znaczy, iż wybierając geologa zyskujemy pewność, iż usługi geologiczne dadzą wymierne rezultaty. Jeśli poza tym istotna będzie dla nas również profesjonalna obsługa i krótkie terminy, dobrze poprosić o poradę przyjaciół, którzy już wykupili usługi geologiczne czy wyszukać komentarze wcześniejszych klientów w sieci.