Metoda kasowa a podatek VAT

Na flobo.io uzyskasz więcej informacji o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą na ogół rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość polskich przedsiębiorców

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Właściciele firm co rusz spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszeni co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za sprzedane produkty bądź wykonane usługi. Jeśli to zdarza się nagminnie, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i finalnie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Z uwagi na przytoczony wyżej limit z tej metody może skorzystać większość naszych przedsiębiorców, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeśli zatem sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Konieczne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi nie rekomendują biznesom metody kasowej?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Zwykle powodem tego jest kwestia ciągłego kontrolowania otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem dokładnego ich pilnowania, by nie przegapić terminu rozliczenia podatku. W przypadku działalności, które wystawiają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Lecz już przy kilkudziesięciu fakturach pilnowanie wpłat wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje redukcję prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest użycie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]