Bezpłatny generator not księgowych – skorzystaj z niego, gdy kontrahent nie opłaca faktur

Darmowy bezpłatny generator not księgowych 40 euro online

Każda osoba prowadząca firmę na pewnym etapie swojej działalności napotyka kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 i 100 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co ważne, taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez konieczności wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych relacji biznesowych. W końcu przyczyną zwłoki we wniesienia opłaty może być jednorazowe przeoczenie lub krótkotrwałe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Skorzystaj generatora not księgowych

W chwili, gdy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Informację o tym ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Wierzycielom rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego darmowo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności, która posiada również skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]