Ściana fundamentowa – nie zapominajmy o hydroizolacji

Każdy budynek wykonany jest z kilku typów ścian. Do tych najbardziej istotnych z całą pewnością zaliczana jest ściana fundamentowa, która na ogół nazywana jest po prostu fundamentem. Fundament pełni rolę podwaliny nieruchomości. To on przejmuje pojawiające się obciążenia, a następnie przenosi je na grunt. W konsekwencji cała konstrukcja nieruchomości cechuje się stabilnością. Zadaniem ściany fundamentowej jest w związku z tym powiązanie w sposób naprawdę stabilny konstrukcji budynku z gruntem. Nie trudno więc domyśleć się, że ściana tego typu musi zostać odpowiednio wykonana.

Ściana fundamentowa – właściwe metody hydroizolacji

By ściana fundamentowa cechowała się trwałością i odpowiednio wypełniała swoją rolę, musi być właściwie zabezpieczona przed wpływem wody. Należy wiedzieć, że mnóstwo inwestorów, architektów, a nawet ekip budowlanych nie dysponuje wystarczającą wiedzą, która umożliwia dopasowanie najlepszej metody hydroizolacji. Wykorzystywanie źle dobranych substancji hydroizolacyjnych bądź nieprawidłowo dopasowany materiał budulcowy powodują, że ściana fundamentowa może nie być odporna na działanie wilgoci. A wówczas pojawić mogą się duże problemy.

Ściana fundamentowa – dobry materiał i zasady wykonania

Beton jest najlepszym materiałem do wykonania ściany fundamentowej. Sprawdza się on głównie tam, gdzie poziom wód w gruncie jest bardzo wysoki. Na materiale takiego typu z powodzeniem wykonuje się naprawdę efektywnie działającą hydroizolację. Należy jednak wiedzieć, że jeżeli w ścianie zrobiono łączenie fug, to punkty te muszą zostać osłonięte w szczególny sposób. Jest to wynikiem tego, że miejsca te są słabe i to zazwyczaj właśnie przez nie przenika woda gruntowa, powodując uszkodzenie ściany. Raczej lichym materiałem na ściany fundamentowe jest z kolei czerwona cegła. Ten typ materiału woda przenika bez trudu. Co więcej, woda wspina się po ścianie, powodując takie uszkodzenia, jak puchnięcie, i w konsekwencji odpadanie tynku. Do tego dochodzą psujące dobry wygląd ściany plamy. Dlatego realizację hydroizolacji ściany fundamentowej najrozsądniej jest powierzyć mogącej pochwalić się dużym doświadczeniem firmie.