Hydroizolacja w budownictwie jest niezbędna!

Właściwe zabezpieczenie budynków przed negatywnym działaniem wody jest niezwykle istotne. Nawet doskonale wykonany, solidny budynek, zbudowany z wysokogatunkowych materiałów, może ulec destrukcji wskutek działania wilgoci. Zdarzy się tak, kiedy zaniedba się obowiązek wykonania hydroizolacji bądź też przeprowadzi te prace niewłaściwie lub z użyciem złych materiałów.

Czemu hydroizolacja jest niezbędna?

Każdy budynek narażony jest na kontakt z wodą, nie tylko wtedy, kiedy znajduje się na gruncie podmokłym. Wilgoć szkodzi zaś wszystkim materiałom budowlanym (przede wszystkim cegłom glinianym) – rozpulchnia je, narusza tynki i sprawia, iż obiekt nie tylko wygląda nieestetycznie z powodu mokrych ścian, lecz również ulega stopniowej degradacji. Utrudnia to jego użytkowanie, a czasem wręcz, z powodu wilgoci w pomieszczeniach, czyni je niemożliwym do zamieszkania. Z oczywistych względów najsilniej zagrożone destrukcyjnym działaniem wilgoci są fundamenty, a to one stanowią o stabilności obiektu, dlatego ich zabezpieczenie ma szczególne znaczenie. Ponadto zamokłe fundamenty mają wpływ na gorszą termoizolację. Zły wpływ wilgoci i wynikające z tego rezultaty znacznie zmniejszają również wartość obiektu, lepiej zatem ochronić się przed takim zjawiskiem, wybierając dobrą hydroizolację.

Hydroizolacja trwała i wytrzymała

Do zabezpieczania budynków przed wpływem wody wykorzystuje się rozmaite techniki i materiały, zawsze jednak, jeśli pożąda się trwałości oraz skutecznego działania, trzeba wybrać materiały doskonałej jakości, oferowane przez cenionych producentów. W przeciwnym razie po niedługim okresie konieczna może być wymiana izolacji, jej naprawa czy uszczelnienie, a to jest kosztowne i wymaga rozległych prac remontowych.
Jeśli chodzi o typy hydroizolacji, to wykonuje się hydroizolację poziomą oraz pionową. Pozioma nie dopuszcza do wchłaniania wody przez mury fundamentów, pionowa zaś ochrania obiekt przed wilgocią z zewnątrz.