Jaki wybrać kontener – otwarty czy zamknięty?

Dowiedz się więcej o kontenerach rolkowych

Kontenery na odpady specjalnego przeznaczenia powinny cechować się wysoką wytrzymałością, a także spełniać restrykcyjne parametry techniczne. Czym wyróżniają się poszczególne modele pojemników? Kiedy warto zdecydować się na wysokiej jakości kontenery stalowe?

Kontenery na odpady specjalne – rodzaje i ich konstrukcja

Wśród dostępnych na rynku pojemników specjalnego zastosowania rozróżniamy kontenery na odpady niebezpieczne, płynne, sypkie, odpady wytwarzane przez oczyszczalnie ścieków, a także odpady przemysłowe. Kontenery używane do przewozu odpadów z oczyszczalni mają podgrzewaną podłogę, co zapobiega przymarzaniu płynów do dna. Pojemniki tego rodzaju są spawane szczelnie spoiną ciągłą i są zabezpieczone klapą z uszczelką, dzięki czemu przewożone odpady nie wypływają. Dodatkowym zabezpieczeniem jest konstrukcja umiejscowiona nad klapą, zapobiegającą rozbryzgiwaniu się cieczy w czasie załadunku kontenera na samochód. Do często używanych kontenerów na odpady przynależą także pojemniki na odpady przemysłowe typu plandekowiec – modele z dnem posiadającym mocowania do asekuracji ładunku oraz z rozsuwanymi ścianami.

Kontenery otwarte na gruz i odpady sypkie

Odrębną grupę kontenerów są modele na odpady ziarniste, np. pyły i trociny. Dostępne na rynku kontenery zaopatrzone są w przenośnik ślimakowy i obsługiwane przez urządzenia hakowe. Kontenery na materiały ziarniste mogą też być wyposażone w klapę z uszczelką. Do kontenerów specjalnych należą również kontenery otwarte wykorzystywane do magazynowania i przewozu odpadów budowlanych oraz gruzu.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]