Jakie kierunki studiów wybierają przyszli studenci?

Wybór właściwego kierunku studiów to decyzja, przed którą rok w rok staje dziesiątki tysięcy abiturientów. W wielu przypadkach decyzja ta stanowi o rozwoju przyszłej kariery. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki są najbardziej oblegane.

Kierunki studiów popularne pośród abiturientów

Pośród 10 najbardziej popularnych kierunków studiów niezmiennie na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani komputerami często decydują się także na dziedziny o podobnym charakterze, które mają bardzo duży potencjał przyszłościowy. Są to naturalnie robotyka oraz automatyka, które nie są wszak kierunkami pionierskimi, jakkolwiek dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być uważane, za studia dla marzycieli. W przypadku studiów licencjackich, maturzyści wybierają najczęściej psychologię oraz zarządzanie. Na kolejnych pozycjach uplasowały się prawo, kierunki ekonomiczne (m.in. rachunkowość i finanse), rozmaite filologie (szczególnie angielska) czy budownictwo.

Najwięcej chętnych na miejsce znajdziemy na kierunkach z dziedziny orientalistyki (japonistyka i sinologia), jak również matematyki. Najtrudniej dostać się też na studia związane z designem, kreowaniem wizerunku czy branżą filmową. Wypada zaakcentować, iż duża liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów składa wszak podania o przyjęcie nawet na parę kierunków w tym samym czasie.

Jak podjąć trafną decyzję o studiach?

Rozmyślając o wyborze kierunku trzeba wziąć pod uwagę zainteresowania, ale także potencjalny popyt na rynku pracy. Warto jednak pamiętać, że dany kierunek nie determinuje na zawsze przyszłej kariery. Absolwenci studiów magisterskich oraz licencjackich mogą dowolnie uzupełniać zdobytą wiedzę na studiach podyplomowych. Są one organizowane na większości uczelni wyższych i przeważnie nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, by się na nie zapisać. Wystarczy posiadać tytuł magistra, inżyniera lub licencjata.

Młody człowieku, pamiętaj! Okres spędzony na uczelni to czas, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe kwalifikacje np. poprzez pomoc w studenckich organizacjach czy wolontariatach. Trzeba wykorzystać te 5 lat jak najlepiej.