Rola kancelarii prawnych w sprawach spadkowych

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pełną pomoc prawną z dziedziny prawa spadkowego. Dysponujemy dużym doświadczeniem w prowadzeniu spraw o dział spadku czy stwierdzenie nabycia spadku. Nie są nam także obce problemy prawne związane z zachowkiem czy dziedziczeniem firm lub udziałów w spółkach.

Etapy przygotowania do prowadzenia spraw spadkowych

Współpracę w sprawach spadkowych rozpoczynamy od swobodnej rozmowy z Klientem oraz od omówienia problemu, z którym się do nas zgłasza. Istotne jest, by już przy pierwszym spotkaniu w sposób kompleksowy, klarowny i zrozumiały przedstawić oraz wyjaśnić zainteresowanemu zawiłość sprawy. Następnym krokiem jest zaznajomienie się z konieczną dokumentacją, także pomoc Klientom w jej zgromadzeniu, a w dalszej kolejności zaplanowanie wspólnie ze spadkobiercami stosownej dla specyfiki sprawy procedury działania i sporządzenie odpowiednich pism. Podejmujemy wszelkie starania, by rozwiązywać problemy Klientów w każdym stadium sprawy spadkowej, doradzając zarówno przy projektach testamentów, jak i już reprezentując ich w czasie spadkowego postępowania sądowego. Oferujemy wsparcie również dla Klientów poszukujących pozasądowego sposobu rozwiązywania sporu. W takim przypadku proponujemy wsparcie i przygotowanie w negocjacjach ugodowych.

Spadki – szczególny typ postępowań

Specyfika spraw spadkowych, pomoc rodzinom, które dopiero co straciły bliskich sobie osoby, wymaga subtelnego podejścia i całkowitego zrozumienia. Częstokroć wiąże się to z kooperacją z wieloma emocjonalnie zaangażowanymi bliskimi, dla których uregulowanie kwestii majątkowych po zmarłym traktowane jest jako bolesny obowiązek. W takich przypadkach zespół naszej kancelarii, korzystając z wieloletniego doświadczenia, które jest bezcenne, prowadzi sprawę spadkową podejmując pełne empatii działania.