Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie rodzinnym, prawie cywilnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy podejmuje

Przeważającą część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na bieżącym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, udziale w mediacjach i negocjacjach, a także sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Reprezentując naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy oraz obniżenie kosztów związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne spółek

Zakres działalności Kancelarii skupia się również na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, handlowe, pracy czy podatkowe. Pragniemy, by nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojej firmy, w związku z tym koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne skutki prawne.