Garść informacji o znakach BHP

Tu zamówisz znaki BHP

W naszym kraju obowiązują niezwykle dokładne przepisy BHP. Ich przestrzeganie gwarantuje poczucie bezpieczeństwa oraz przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo przeróżnych zagrożeń staje się niezwykle rzadkie. Obecnie przepisy BHP nakładają konieczność właściwego oznaczania budynków. Tak więc dbałość o właściwy montaż znaków BHP jest obecnie niezwykle ważna. W jakich sytuacjach stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę pełnią?

Dzisiaj znaki BHP umieszcza się na przeróżnych budynkach. Chodzi chociażby o zakłady pracy, kompleksy biurowe, jak także szkoły czy szpitale, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to chociażby oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy dotyczące reguł postępowania w przypadku pożaru czy innego typu zagrożenia. Do znaków BHPwyróżniających się wielkim znaczeniem zaliczane są też instrukcje mówiące zasadach postępowania z odpadami biologicznymi, które wiesza się w szpitalach. Jednym z niezwykle często wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki pokazujące drogę ewakuacyjną. Chyba nie znajdziemy osoby, którą należy przekonywać o tym, jak ogromne znaczenie ma prawidłowe oznaczenie trasy do ewakuacji. To ona jest wykorzystywana w sytuacji, gdy w budynku pojawi się jakieś zagrożenie, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można także dostrzec na przeróżnych mechanizmach, które awaria wyłączyła z użycia – dotyczy to m. in. wind. Znaki BHP szeroko użytkowane są też w przemyśle. Wykorzystuje siętam z reguły znaki o charakterze ostrzegawczym , ale także znaki nakazu i zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je wytwarza?

Wykorzystywane obecnie znaki BHP są zawsze wykonywane z materiału trwałego, który rewelacyjnie znosi niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zazwyczaj jest to wysokiej jakości PCV. Za sprawą tego znaki BHP można umieszczać nie tylko wewnątrz budynków, ale też na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie tracą one swojego doskonałego wyglądu i – co niezwykle ważne – można będzie zobaczyć ich treść. W wielu wypadkach pokrywane są także materiałem fluorescencyjnym, za sprawą którego są one zauważalne także po zapadnięciu zmroku. Zamontowanie znaków BHP jest proste i nie sprawia niewielkich choćby problemów. Świetnie upora się z tym każdy.

Lokalizacja:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]